HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

YouTube İçeriklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Örnek Alabileceği Potansiyel Davranışlar Bakımından İncelenmesi: Enes Batur Örneği

1.

Department of Primary Education, Faculty of Education, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

2.

Department of Primary Education, The Institute of Educational Science, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 11-17
DOI: 10.5152/hayef.2023.22009
Okunma: 2672 İndirilme: 829 Online Yayın Tarihi: 07 Şubat 2023

Son yıllarda internet erişimindeki büyük artış çocukların YouTube izleme oranlarını daha da arttırmıştır. Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’nda da değindiği gibi, çocuk gördüğü davranışları model alarak kendi davranışlarına dönüştürür. Bu nedenle, YouTube video içeriklerinin çocukların örnek alabileceği davranışlar açısından araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı YouTube içeriklerini okul öncesi dönem çocuklarının örnek alabileceği potansiyel davranışlar bakımından inceleyerek Türkiye’de en çok takipçisi bulunan ‘Enes Batur’un YouTube kanalında okul öncesi dönem çocuklarının etkilenebileceği davranışlar nelerdir? sorusuna yanıt aramaktır. Bu araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Amaçlı örneklem yöntemiyle Enes Batur YouTube kanalındaki en çok izlenen 4–20 dakika aralığındaki 20 tane video seçilerek, belirli kodlar ve temalarla içerik analizi yapılmış ve bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre, Enes Batur YouTube kanalındaki videoların, okul öncesi dönem çocuklarını etkileyebilecek davranışlar arasında sadece %6,50 gibi çok düşük bir oranla olumlu davranışları içerdiği gözlenmiştir. Geriye kalan kısmı ise sırasıyla küfürlü konuşmalar, hakaret ifadeleri, diğer olumsuz davranışlar (fiziksel şiddet, kaba davranışlar), israfa yönelik davranışlar, cinsel içerikli konuşmalar ve cinsiyet eşitsizliği içeren tutumlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Enes Batur YouTube kanalındaki videoların çocuklar üzerindeki örnek oluşturabilecek davranışların büyük çoğunluğunun olumsuz olduğu görülmüştür.

Cite this article as: Özel, Ö., & Altınkaynak, H. (2023). YouTube İçeriklerinin okul Öncesi Dönem Çocuklarının Örnek alabileceği potansiyel davranışlar bakımından İncelenmesi: enes batur Örneği. HAYEF: Journal of Education, 20(1), 11-17.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829