HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Öğretmen-Çocuk İlişkisinde Duyarlı Sınıf Yönetimi: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Deneyimleri Bağlamında Hazırbulunuşlukları ve İhtiyaçları

1.

Department of Primary Education, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 2-10
DOI: 10.5152/hayef.2023.22034
Okunma: 2830 İndirilme: 955 Online Yayın Tarihi: 07 Şubat 2023

Öğretmen-çocuk ilişkisi çocukların sosyal, duygusal ve akademik becerilerini etkilemekte ve aynı zamanda öğretmenlerin çocuklara yönelik beklentilerini ve uygulamalarını şekillendirmektedir. Okul öncesinde öğretmen-çocuk ilişkisini desteklemek için duyarlı bir sınıf yönetiminin sağlanması oldukça önemlidir. Bu sebeple mevcut araştırma okul öncesi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri bağlamında duyarlı sınıf yönetimine ilişkin hazırbulunuşlukları ve ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu 134 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin duyarlı sınıf yönetimine ilişkin bilgi, beklenti, deneyim ve ihtiyaçları incelenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Tarama modeli şeklinde planlanan çalışmada elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, okul öncesi öğretmenlerinin duyarlı sınıf yönetimine ilişkin bilgi, beklenti, deneyim ve ihtiyaçlarının mesleki deneyimleri bağlamında farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini duyarlı sınıf yönetimine ilişkin yeterli görmediği, bu konuda destek beklediği ve desteği de koçluk veya atölye çalışmaları şeklinde tercih ettiği bulunmuştur.

Cite this article as: Battal, Ş., & Akman, B. (2023). Öğretmen-çocuk ilişkisinde duyarlı sınıf yönetimi: okul öncesi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri bağlamında hazırbulunuşlukları ve ihtiyaçları. HAYEF: Journal of Education, 20(1), 2-10.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829