HAYEF: Journal of Education

Baş Editör
Prof. Dr. Ali Tilbe, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4634-8822

Editörler
Doç. Prof. Dr. Hülya Yıldızlı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4450-2128

Doç. Prof. Dr. Yusuf Topaloğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2832-6902

Doç. Prof. Dr. Yunus Emre Sarı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-3589-8055 

Prof. Dr. Serdal Seven, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3965-4725

Doç. Prof. Dr. Nur Ütkür Güllühan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2062-5430

Editör Kurulu
Prof. Dr. Dagmar Abendroth-Timmer, Siegen University, Siegen, Germany
Prof. Dr. Mehmet Açıkalın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, Université de Rouen Normandie, France
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Ali Balcı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Dr. Maria Inês Ribeiro Basílio de Pinho, School of Education of the Polytechnic Institute of Porto, Portugal
Prof. Dr. Pınar Bayhan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Filiz Bilge, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Daniela Elsner, Goethe University, Frankfurt, Germany
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Douglas K. Hartman, Michigan State University, Michigan, USA
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Asst. Prof. Jieun Lim, Daegu National University of Education, Daegu, South Korea
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye 
Prof. Dr. Necmettin Sevil, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Linda Robertson, Kent State University, Ohio, USA
Prof. Dr. Ahmet Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
Prof. Dr. Uğur Sak, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Önder Sünbül, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye 

 

ENGLISH
EISSN 2602-4829