HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Amaçlı Kullanılan Web 2.0 Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

1.

Department of Mathematics and Science Education, Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Niğde, Turkey

2.

Department of Computer Education and Instructional Technology, Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Niğde, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 167-178
DOI: 10.5152/hayef.2021.21008
Okunma: 419 İndirilme: 190 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Korona virüsünün yayılmasını daraltmak için ülkeler yüz yüze öğretim yerine uzaktan eğitimi tercih etmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji öğretimin ayrılmaz parçası olmuştur. Teknolojik araç-gereçlerin ise teknolojinin hızlı gelişiminden etkilenerek her geçen gün değiştiği ve geliştiği gözlenmektedir. Bu araçlardan Web 2.0 uygulamalarının, öğrenme-öğretme ortamlarını etkileyerek değişimi destekleyen bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Web 2.0 uygulamaları öğretmenlere ve öğrencilere içerik oluşturma, içeriği manipüle etme, içeriği denetleme ve sosyalleşme imkânı sunmaktadır. Bu fırsatlar, öğrencilerin sınıf içerisinde aktif katılımcı olmalarını ve öğrenme içeriğine katkıda bulunmalarını teşvik etmektedir. Ölçme-değerlendirmede kullanılan sınıf yanıtlama sistemleri bu teknolojilerin içerisinde yer almaktadır. Sınıf yanıtlama sistemleri kapsamında öğretmenlerin, öğrencilerinin bilgi ve becerilerini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan çeşitli Web 2.0 araçları bulunmaktadır. Bu araçlara, Quizizz, Kahoot, ve Socrative örnek olarak verilebilir. Bu çalışmanın amacı salgın sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimde ölçme-değerlendirme amaçlı kullanılan Web 2.0 araçlarının etkisini matematik öğretmenlerinin görüşleri ile belirlemektir. Özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmanın katılımcıları 11 matematik öğretmenidir. Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde Web 2.0 uygulamalarının etkileri üzerine belirtikleri görüşlerinden elde edilen bulgular öğretime katkısı ve ölçme araçlarının kullanımına yönelik gruplanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin web 2.0 araçlarının uzaktan eğitim sürecini olumlu etkilediği görüşüne sahip olduklarını göstermektedir. Araştırma, yapılacak çalışmalar için önemli uygulama bileşenleri sunmaktadır.

Cite this article as: Aydoğan Yenmez, A & Gökçe, S. (2021). Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Amaçlı Kullanılan Web 2.0 Araçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 167-178.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829