HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Çocuk Haklarını Ele Alan Çocuk Kitapları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1.

Department of Primary Education, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

2.

Department of Turkish Education, Gazi University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 179-192
DOI: 10.5152/hayef.2021.20034
Okunma: 369 İndirilme: 157 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Bu araştırmada çocuk haklarını ele alan çocuk kitaplarının nitel yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda durum çalışması olarak tasarlanan araştırmada ölçüt örnekleme yoluyla ulaşılan veri kaynakları doküman analizi yöntemlerinden biri olan içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, incelenen çocuk kitaplarının çocuk haklarının katılma hakkı, yaşamsal haklar, korunma hakları ve gelişme haklarını konu edinen metinlerden oluştuğunu ortaya koymuştur. Analiz edilen metinlerde çocuk hakları; hayvan karakterlerin hikayeleri yoluyla, ebeveynlerin tavırları üzerinden, hakların yokluğu durumlarının anlatıldığı, gerçek yaşam problemleriyle, olağanüstü̈ varlıklar yoluyla ve bilgilendirici metinlerle anlatılmaktadır. Araştırmanın önemli bir bulgusu ise çocuk hakları içerikleri sunulan kitaplarda hayvan karakterlerin kullanımının hayvan haklarıyla ilgili konuları düşündürmesi ve bu durumun metnin işlemek istediği ana fikrin karışmasına sebep olmasıdır.  

Cite this article as: Baş, Ö., & Temizyürek, F. (2021). Çocuk Haklarını Ele Alan Çocuk Kitapları Üzerine Nitel Bir Araştırma. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 179-192.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829