HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ AÇISI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMESİ

1.

İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul-Türkiye

2.

Enformatik Bölümü, İstanbul-Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2016; 13: 1-15
Anahtar Kelimeler : Bilgi teknolojileri, bilgi toplumu, eğitim
Okunma: 938 İndirilme: 283 Online Yayın Tarihi: 30 Ekim 2019

Günümüzde Bilgi Teknolojileri (BT) çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve hayatın her alanına etki etmektedir. Eğitim alanı bu etkinin en fazla hissedildiği alanlardan birisidir. Bu çalışmada fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin eğitimde BT’ye bakış açılarının araştırılması, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma örneklemi İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasından rastgele seçilmiştir. Katılımcıların geneline bakıldığında öğrencilerin yaklaşık %88'i BT eğitimlerinin meslek hayatlarında gerekli olacağını düşünmekteyken, %75’i de bu eğitimleri yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin BT ile ilgili görüşleri ve genel kullanımları, eğitim hayatlarında BT ile ilgili görüşleri ve beklentileri konularında bilgi vermektedir. Bu çalışmanın, eğitimde BT alanında geliştirilebilecek ya da iyileştirilebilecek konulara yol göstereceğine inanılmaktadır.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829