HAYEF: Journal of Education
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Effect of Critical Thinking Skills of Parallel Curriculum Program

Ayşegül İşlekeller Bozca, Serap Emir, Marilena Z. Leana Taşcılar

(HAYEF: Journal of Education 2017; 14: 131-148) DOI: 10.26650/hayef.2017.14.2.0013

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Turkish Adaptation Study of Critical Thinking Motivational Scale

Bülent DÖNMEZ, Fatih KAYA

(HAYEF: Journal of Education 2016; 13: 159-173)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Zeliha ÖZSOY-GÜNEŞ, Çiğdem ÇINGIL-BARIŞ, Fatma Gülay KIRBAŞLAR

(HAYEF: Journal of Education 2013; 10: 47-64)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
TURKISH
EISSN 2602-4829