HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerine İlişkin Tercihlerinin İncelenmesi

1.

Department of Special Education, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Education, Eskişehir, Turkey

2.

Eskişehir Ahmet Sezer Secondary School, Eskişehir, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 146-154
DOI: 10.5152/hayef.2022.21058
Okunma: 1261 İndirilme: 416 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler, alternatif ve destekleyici iletişim (ADİ) sistemlerini kullanmaya aday bireylerdir. ADİ sistemleri, konuşamayan bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan alternatif iletişim araçlarıdır. OSB olan bireylerin bireysel iletişim ihtiyaçları ve var olan alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin çeşitliliği nedeniyle kendileri için en uygun ADİ sistemine karar verme süreci oldukça karmaşık ve güç olabilmektedir. Karar verme sürecinde, bireysel yetenekler, öğrenme özellikleri, çevresel beklentiler ve ADİ özellikleri gibi bir dizi değişkeni hesaba katmak gerekmektedir. Karar verme sürecinde hesaba katılması gereken önemli bir değişken de OSB olan bireyin kendisine sunulan herhangi bir ADİ seçeneğini kullanma konusundaki ilgisidir. Bireyin ADİ seçenekleri konusundaki tercihlerini belirlemek yapılan uygulamanın etkililiği bakımından oldukça önemli görülmektedir. Bu çalışmada OSB olan bireylerin ADİ kullanımına yönelik tercihlerinin belirlendiği çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bulgular OSB olan katılımcıların çoğunun konuşma üreten cihazları, işaret dili ve resim değiş tokuşuna dayalı sistemlere kıyasla daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların çoğunun en hızlı öğrendikleri ADİ sistemini kullanmayı tercih ettiği belirlenmiştir.

Cite this article as: Genç Tosun, D., Okatan, İ., & Köse, H. (2022). Examining the augmentative and alternative communication systems preferences of individuals with autism spectrum disorder. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 146-154.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829