HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Harmanlanmış Öğretime Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması

1.

Ministry of National Education, Bahçelievler District Directorate of National Education, Social Studies Teacher, İstanbul, Turkey

2.

Department of Computer Education and Instructional Technologies, Atatürk University, Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 138-145
DOI: 10.5152/hayef.2022.22017
Okunma: 3293 İndirilme: 924 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

Günümüzde teknolojinin birçok alanda meydana getirdiği değişim ve dönüşüm eğitim ortamlarında da farklı modellerin, yöntem ve tekniklerin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Harmanlanmış öğrenme teknolojinin eğitime entegre edilmesinde son dönemde öne çıkan uygulamalardan biridir. Harmanlanmış öğrenmenin eğitim-öğretim ortamlarında etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasında öğretmenlerin rolü oldukça önemlidir. Öğretmenlerin harmanlanmış öğretime yönelik hazır olma düzeylerinin tespit edilmesi harmanlanmış öğrenme uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Archibald ve ark. (2021) tarafından geliştirilen “Harmanlanmış Öğretime Hazır Olma” ölçeğini Türkçe’ ye uyarlamaktır. Araştırma İstanbul İlinde
farklı branşlardan 446 öğretmenin katılımıyla gerçe kleşt​irilm iştir . Araştırmada betimsel analizler, ölçeğin iç tutarlılık analizi, korelasyon analizi ve doğrulayıcı faktör analizi gerçe kleşt​irilm iştir . Yapılan analizler sonucunda Türkçe’ye uyarlanan “Harmanlanmış Öğretime Hazır Olma” ölçeğinin ülkemizde öğretmenlerin harmanlanmış öğretime hazır olma düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ölçek öğretmen ve öğretmen adaylarının harmanlanmış öğretime hazır olma durumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilir.

Cite this article as: Ayaydin, Y., & Küçük, S. (2022). Harmanlanmış Öğretime hazır olma Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 138-145.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829