HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Ortaokul Öğrencilerinde Davranış Problemleri ile Sosyal Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1.

Ministry of Education, Ankara, Turkey

2.

İstanbul University, Retired Lecturer. İstanbul, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 222-227
DOI: 10.5152/hayef.2021.22
Okunma: 2261 İndirilme: 734 Online Yayın Tarihi: 17 Ekim 2022

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin davranış problemleri ile sosyal beceri puanları arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu araştırma ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde davranış problemi ile sosyal beceri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilişkisel tarama modelinde nicel bir çalışmadır. İstanbul İli Bahçelievler İlçesi’ndeki 14 tane ortaokulda yapılan araştırmaya 6. ve 7. sınıfa devam eden toplam 822 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yenilenmiş Problem Davranış Kontrol Listesi ve Matson Çocuklarda Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin davranış problemleri puanları ile sosyal beceri puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Davranım Bozukluğu, Toplumsallaşmış Saldırganlık, Dikkat Problemleri-Toyluk, Kaygı-İçe Kapanma, Motor Gerilim, Psikotik Davranış puanlarına göre Sosyal Beceri, Olumlu Sosyal Davranış ve Olumsuz Sosyal Davranış puanlarının farklılaştığı görülmüştür.

Cite this article as: Eminoğlu, Z., & Ergin, H. (2022). Ortaokul Öğrencilerinde davranış problemleri ile sosyal beceriler arasındaki ilişkisinin incelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 19(3), 222-227.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829