HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Türkiye’deki Özel Yetenekli Çocukların Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi

1.

Department of Special Education, Anadolu University Faculty of Education, Eskişehir, Türkiye

2.

Department of Special Education, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education, Rize, Türkiye

3.

Department of Special Education, Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Education, Hatay, Türkiye

4.

Department of Special Education, Ordu University Faculty of Education, Ordu, Türkiye

5.

Department of Special Education, Düzce University Faculty of Education, Düzce, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 279-287
DOI: 10.5152/hayef.2023.23028
Okunma: 1515 İndirilme: 509 Online Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023

Bu çalışmada özel yetenekli bireylerin ailelerinin çocuklarıyla ilgili ne tür ihtiyaçları olduğunu ve bu noktada nasıl hissettiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma betimsel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de özel yetenekli bireylerin ailelerinin ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarına ulaşabilmek için Türkiye’deki özel yetenekli çocuk ailelerine ulaşmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de kullanılan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS) ile belirlenen ve Türkiye’yi temsil eden 12 bölgeden iller seçilmiştir. Ardından bu illerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) ve özel yetenekli bireylerle çalışan devlet kurumlarına ulaşılmıştır. Söz konusu kurumlardaki çocukların ailelerine ihtiyaç belirleme formu ulaştırılmıştır. 253 ebeveynden toplamda 1174 yanıt alınmış ve bu aşama tamamlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ailelerin çocuklarıyla ilişkilerinde kendilerini yetersiz hissettiği, öz düzenleme konusunda problemler yaşadıkları, nasıl rehberlik edeceklerini bilmedikleri görülmüştür. Alan yazına özgün bir katkı olarak ise ailelerin çocuklarının teknolojiyi nitelikli bir şekilde kullanıp kullanmadıkları konusunda endişeli hissettikleri görülmüştür.

Cite this article as: Demirel Dingeç, Ş., Bayar, S., Kılıçarslan, S., Tamul, Ö. F., & Ünal, N. E. (2023). Türkiye’deki özel yetenekli çocukların ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi. HAYEF: Journal of Education, 20(3), 279-287.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829