HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Okullarda Gerçekleşen Hak İhlalleri: Kişisel Verilerin Korunmasının İhlali İle Üst ve Eşya Araması Yapmanın Hukuki Boyutu

1.

Department of Educational Sciences, Istanbul University-Cerrahpasa Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Istanbul, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 297-303
DOI: 10.5152/hayef.2023.23053
Okunma: 1892 İndirilme: 580 Online Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023

Okullar; insan hakları, çocuk hakları ve demokrasi kültürünün öğretildiği kurumlardır. Bu önemli kazanımları çocuklara edindirmenin amaçlandığı okullarda, zaman zaman onların haklarını ihlal edecek çeşitli uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, eğitim kurumlarında güvenlik ve disiplini sağlamaya çalışırken çocukların haklarını ihlal edebilecek davranışlar sergileyebilmektedirler. Yönetici ve öğretmenlerin çocuklar üzerindeki hakları sınırsız olmamakla birlikte çocukların haklarına ilişkin ihlallerin gerçekleşmesi durumunda çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir. Dijitalleşmenin hızlı bir şekilde artmasıyla yetişkinlere göre daha kırılgan ve korunmaya muhtaç olan çocukların kişisel verilerinin işlenmesi süreci daha önemli bir boyut kazanmıştır. Çocukların verilerinin en yoğun şekilde işlendiği kurumların başında okullar yer alır. Amacı dışında mevzuata aykırı bir şekilde kullanılan veriler, öğrenciler üzerinde çeşitli olumsuz etkiler bırakabilir. İnsan hakları gereği çocukların da özel hayatı ve kişi dokunulmazlığı bulunur. Okullarda, bu temel haklarının ihlaline neden olan uygulamalardan biri de öğrencilerin üstlerinin, çanta ve dolaplarının hukuka aykırılık teşkil edecek şekilde okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personel tarafından aranmasıdır. Hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşen bu eylemler, Türk Ceza Kanunu gereği haksız arama, görevi kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarını barındırır. Bu çalışmanın amacı okullarda gerçekleştirilen üst ve eşya araması uygulaması ve diğer kişisel verilerin korunmasına yönelik hak ihlallerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda okullarda güvenlik ve disiplinin sağlanması amacıyla yapılacak uygulamaların ve gerçekleştirilecek etkinliklerin, insan hakları doğrultusunda çocuğun üstün yararı da gözetilecek şekilde çocuk dostu bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi gerekir.

Cite this article as: Serin, H. (2023). Violation of Rights At Schools: Violation of Personal Data Protection and Legal Dimension of Body and Belongings Searching. HAYEF: Journal of Education, 20(3), 297-303.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829