HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens Kitabının Değer İletimi Bakımından İncelenmesi

1.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Burdur, Türkiye

2.

Milli Eğitim Bakanlığı, Burdur, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 179-188
DOI: 10.5152/hayef.2022.12
Okunma: 716 İndirilme: 259 Online Yayın Tarihi: 04 Ekim 2022

Değerlerin aktarımında çocuk kitapları önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden nitelikli yazılmış çocuk kitaplarını değer iletimi bakımından incelemeye yönelik araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, Küçük Prens kitabının değerler bakımından incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak doküman incelemesi yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın verisini Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan “Küçük Prens” kitabı oluşturmaktadır. Küçük Prens kitabının Türkçeye farklı çevirileri bulunmaktadır. Bu araştırmada, Can Çocuk yayınları tarafından yayımlanan, Cemal Süreyya ve Tomris Uyar tarafından Türkçeye çevrilen basımı kullanılmıştır. Araştırmada, veriler içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, Küçük Prens kitabında, Schwartz (1992) değerler sınıflamasına göre 197 değer iletisi belirlenmiştir. Bu iletilerin 93’ü doğrudan, 104’ü dolaylı olarak aktarıldığı görülmüştür. Yine Schwartz değer sınıflamasına göre en çok iyilikseverlik başlığı altında değer iletisi belirlenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı (2019) kök değerler açısından bakıldığında da 60 değer iletisi belirlenmiştir. Bu iletilerin 36’sı doğrudan, 24’ü dolaylı verilmiştir. Kitapta kök değerler olarak en çok sevgi, dostluk ve sorumluluk değer başlıkları altında değer iletileri belirlenmiştir. Kitaba ilişkin olarak yapılan incelemenin sonunda; Küçük Prens kitabının değer iletimi açısından önemli bir araç olabileceği düşünülmektedir.

Cite this article as: Çeliktürk Sezgin, Z., & Güneş, C. (2022). Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens kitabının değer iletimi bakımından incelenmesi. HAYEF: Journal of Education., 19(3), 179-188.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829