HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

4. Sınıf Öğrencilerinin Genelleme ve Gerekçelendirme Stratejilerinin Gelişimini Amaçlayan Bir Erken Cebir Öğretim Deneyi

1.

Şehit Binbaşı Lütfü Ceylan İlkokulu, Erzurum, Türkiye

2.

Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Yozgat, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 195-209
DOI: 10.5152/hayef.2022.24
Okunma: 1025 İndirilme: 343 Online Yayın Tarihi: 04 Ekim 2022

Bu çalışmada, 4.sınıf öğrencilerinin genelleme ve gerekçelendirme stratejilerinin gelişimleri hedeflenmiş ve bu amaçla erken cebir öğretim deneyi uygulanmıştır. Çalışmada, araştırma süresince odak grup görüşmeleri, öğrenci çalışma kağıtları, video ve ses kayıtları ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yolu ile analiz edilmiştir. Çalışmada öğrenciler örüntüyü devam ettirme, genişletme, eksik bırakılan öğeyi tamamlama ve örüntü kuralını tanımlama çalışmaları gerçe kleşt​irmiş lerdi r. Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları örüntü çalışmalarında ise yazılı, sözel, matematiksel ve görsel temsilleri kullandıkları görülmektedir. Çalışma sonucunda, gerçekleştirilen öğretim deneyinde öğrencilerin sayma, modelleme, yinelemeli, bütüne genişletme, içeriksel ve doğrusal stratejileri kullanarak genellemeye vardıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ulaşmış olduklarını genellemelerini doğrulamada açıklama, figural, sayısal ve cebirsel stratejilerini kullandıkları görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen erken cebir öğretim deneyinin öğrencilerin genelleme ve gerekçelendirme stratejilerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Cite this article as: Yüce, S., & Şen, C. (2022). 4. Sınıf Öğrencilerinin genelleme ve gerekçelendirme stratejilerinin gelişimini amaçlayan bir erken cebir öğretim deneyi. HAYEF: Journal of Education., 19(3), 195-209.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829