HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Mekanik Enerjinin Korunumu Akademik Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

1.

Department of Mathematics and Science Education, Science Education Program, İstanbul University-Cerrahpaşa, Graduate Education Institute, İstanbul, Turkey

2.

Department of Mathematics and Science Education, Science Education Program, İstanbul University-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Faculty of Education, İstanbul, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 407-425
DOI: 10.5152/hayef.2021.21012
Okunma: 1570 İndirilme: 666 Online Yayın Tarihi: 15 Eylül 2021

Bu çalışmada, lisans düzeyi fizik dersi “Korunumlu Sistemlerde Mekanik Enerjinin Korunumu” öğrenci akademik başarısını ölçmek için akademik başarı testi geliştirme çalışması yapılmıştır. Geliştirilen test 7 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır ve bu sorular revize edilmiş Bloom taksonomi basamaklarından ilk beş basamağı karşılamaktadır. Test açık uçlu sorulardan oluştuğu için ayrıca cevaplama anahtarı da hazırlanmıştır. Testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları toplam 317 Fizik-1 dersini almış Fen Bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda test, Cronbach alfa değeri ,758, madde ayırt ediciliği ortalama ,364 ve madde güçlüğü ortalama ,264 değerleri ve uzman görüşleri doğrultusunda geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Elde edilen tüm bu bilgiler doğrultusunda geliştirilen testin Fizik-1 Dersi Enerji Ünitesi Korunumlu Sistemlerde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda geçerli ve güvenilir bir problem çözmeye yönelik akademik başarı testi olduğu söylenebilir ve araştırmacılar/uygulayıcılar tarafından kullanılabileceği önerilebilir.

Cite this article as: Acar, Y., & İnce, E.(2021). Mekanik enerjinin korunumu akademik başarı testi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. HAYEF: Journal of Education. 18(3): 407-425.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829