HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarında Atasözü ve Deyim Kullanımı

1.

Language Education Research and Application Center, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 66-73
DOI: 10.5152/hayef.2023.22058
Okunma: 2005 İndirilme: 704 Online Yayın Tarihi: 07 Şubat 2023

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında atasözü ve deyim kullanımlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada doküman incelemesine başvurulmuş olup verilerin analiz edilmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim gören 53 öğrencinin C1 yazma sınavına verdikleri cevaplar oluşturmaktadır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki atasözü ve deyim kullanımlarına ait oranlar incelendiğinde öğrencilerden hiçbirinin atasözüne yer vermediği, %40’ının ise deyimlere yer vermediği tespit edilmiştir. Öğrenciler tarafından 42 farklı deyimin 81 kez kullanıldığı; 10 farklı deyime birden fazla kez yer verildiği, diğer 32 deyime ise sadece bir kez yer verildiği görülmektedir. Deyimlerin yazma becerisinde öğrenciler tarafından bağlama uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı incelendiğinde bağlama uygun olmayan sadece bir deyim tespit edilmiştir. Öğrencilerin kullandıkları deyimler ile öğretim sürecinde kullandıkları ders kitaplarındaki deyimler karşılaştırıldığında öğrencilerin yazılı anlatımlarında yer verdikleri deyimlerin %43’ünün öğretim sürecinde kullandıkları ders kitaplarında bulunmadığı görülmektedir. Deyim kullanımı ile öğrencilerin yazma sınavından aldıkları başarı puanlarının ortalaması arasındaki ilişki incelendiğinde deyimlere yer verme miktarı arttıkça başarı puanları ortalamasının da arttığı görülmektedir.

Cite this article as: İltar, L. (2023). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında atasözü ve deyim kullanımı. HAYEF: Journal of Education, 20(1), 66-73.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829