HAYEF: Journal of Education
Derleme

Türkiye'de Yabancı Uyruklu Eğitimcilerin İstihdamının İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

1.

Department of Foreign Languages, İskenderun Technical University, School of Foreign Languages, Hatay, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 164-170
DOI: 10.54614/hayef.2022.21063
Okunma: 2654 İndirilme: 722 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

Dünya üzerinde ortak dil olarak konuşulmakta olan İngilizcenin bir yabancı dil olarak okutulduğu ülkemizde (Türkiye), bu dili öğrenmekte olan öğrencilerin seviyelerinin istenilen derecede olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilmekte olan yabancı dil (İngilizce) eğitim süreçlerinde yabancı uyrukluların eğitmen olarak çalıştırılması durumu artıları ve eksileri ile bu derleme çalışmasında ele alınmıştır. Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce öğretmeni yetiştirme süreçleri, yabancı uyruklu eğitmen istihdamın eğitim sistemine olası katkıları ve istihdam süreçleri mevcut alanyazın, yasalar, yönetmelikler ve istatistiki veriler ışığında ele alınmıştır. Yabancı uyruklu eğitmenlerin dilin sesletim kuralları ve kullanımı açısından öğrencilere ve meslektaşlarına birer rol model teşkil edecekleri, iletişimsel İngilizce öğretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunacakları ve kültürlerarası farkındalığı arttıracakları değer lendi rilme ktedi r. Ancak yasa ve mevzuatlar açısından değerlendirildiğinde yabancı uyruklu eğitmen istihdamının kolay olmadığı ve bazı kısıtlayıcı unsurların var olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdamı kriterleri dikkate alındığında (“Türk vatandaşı olmak”, Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puan almak), yabancı uyruklu eğitmenlerin ilk ve orta dereceli devlet okullarında istihdamının neredeyse imkânsız olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, yabancı uyruklu eğitmen istihdamının Türk eğitim sistemine olumlu katkıları olacağı düşünülse de bu katkıların ortaya çıkabilmesi için Türk eğitmenlerin yabancıların yapabileceği katkıların farkında olması ve rekabet oluşturacak bir ortamdan ziyade bütün eğitmenlerin mesleki becerilerini işbirliği içerisinde geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulması gerekmektedir.

Cite this article as: Bostancıoğlu, A. (2022). Türkiye’de yabancı uyruklu eğitimcilerin istihdamının İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi açısından değerlendirilmesi. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 164-170.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829