HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Okuduğunu Anlamayı Değerlendirmeye Dönük Ölçünleştirilmiş Görev Biçimleri: Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

1.

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

2.

Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Denizli, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2020; 17: 176-198
DOI: 10.5152/hayef.2020.20021
Okunma: 1159 İndirilme: 412 Online Yayın Tarihi: 04 Kasım 2020

Görev biçimleri okuduğunu anlama becerisini geliştirme ve bu gelişimi ölçme-değerlendirme sürecinde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmanın amacı A1-A2 yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan okuduğunu anlamaya dönük ölçünleştirilmiş görev biçimlerinin genel görünümünü sıklık ve oranları açısından karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Betimsel nitelikli çalışmanın örnekleminde A1-A2 düzeyinde üç ayrı yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı yer almıştır. Veriler içerik çözümlemesi ilkeleri doğrultusunda kuramsal dayanak çerçevesinde oluşturulan 20 ulam altında tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Çözümleme sonucu elde edilen veriler istatistik programına aktarılarak, sıklık, yüzde ve z testi çözümlemeleri yapılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda örneklemde yer alan üç ders kitabında da okuduğunu anlamaya yönelik etkinliklerde C-test, gereksiz sözcükleri çıkartma, hata bulma, proje çalışması ve yüzeysel okuma görev biçimlerine yer verilmediği, öte yandan eşleştirme ve kısa yanıtlı soru görev biçimlerine en yüksek oranda yer verildiği görülmüştür. Yapılan z testi sonucunda iki bileşenli madde, kısa yanıtlı ve tarama görev biçimlerinin oranları açısından ders kitapları arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur.

Cite this article as: Çetinkaya, G., Yolcusoy, Ö. Okuduğunu Anlamayı Değerlendirmeye Dönük Ölçünleştirilmiş Görev Biçimleri: Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. HAYEF: Journal of Education, 17(2); 176-198.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829