HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Ortaokul Öğrencilerinin Koronavirüs (COVID-19) Algısı: Bir Metafor Analizi

1.

Department of Mathematics and Science, Eskişehir Osmangazi University, Institute of Education Sciences, Eskişehir, Turkey

2.

Department of Mathematics and Science, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Education, Eskişehir, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 101-113
DOI: 10.54614/hayef.2022.21062
Okunma: 1276 İndirilme: 390 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı varsayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını, insanların iş hayatlarından günlük yaşantılarına kadar birçok alanda olumlu olumsuz değişikliklere neden olmuştur. İnsanların hayatlarında bu denli etkili olan Covid-19, kişilerin virüsle ilgili belirli fikirler oluşturmalarına ve bir algıya sahip olmalarına sebep olmuştur. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin Covid-19’a ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, temel nitel araştırma deseni kullanılarak Şanlıurfa ve Kütahya illerinde yer alan ortaokullarda eğitimine devam eden 304 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. “Koronavirüs (COVID-19)….. gibidir, çünkü….” cümle yapısında düzenlenen açık uçlu anket formları hazırlanmış ve veri toplama işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 186 farklı metafor ürettikleri ortaya konmuştur. Metaforların seçilme sebepleri ve ortak özelliklerine göre kategorize edilmeleriyle metaforlar 20 farklı kategoriye ayrılmıştır. Katılımcıların ürettikleri metaforlar arasında en fazla kullanılanların “grip, hastalık, ateş, azrail, mikrop, düşman, bulaşıcı” olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin koronavirüs kavramına yükledikleri anlamların genel olarak olumsuz ve çok çeşitli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cite this article as: Varol, M., Tuna, S., & Anılan, B. (2022). Ortaokul öğrencilerinin koronavirüs (COVID-19) algısı: Bir metafor analizi. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 101-113.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829