HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Yurt Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yöntemiyle İncelenmesi

1.

Turkish Instructor, Comenius University, Bratislava, Slovakia

HAYEF: Journal of Education 2023; 20: 47-54
DOI: 10.5152/hayef.2023.22047
Okunma: 2127 İndirilme: 710 Online Yayın Tarihi: 07 Şubat 2023

Bu çalışmada yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda A1, A2 ve B1 seviyelerindeki 19 öğrencinin 35 farklı yazılı anlatım örneği incelenerek yanlışlar analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri, Slovakya’da yer alan Comenius Üniversitesindeki Türkçe dersleri sırasında ardışık 6 dönem içerisindeki öğrencilerin yazılı ürünlerinden elde edilmiştir. Veri analizi sonucunda öğrencilerin yazılı anlatımlarında toplam 691 yanlışa rastlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin sırasıyla dil bilgisi (%61), yazım-noktalama (%19), sözcük seçimi (%14) ve söz dizimi (%6) kategorilerinde yanlış yaptıkları görülmüştür. Yapılan yanlışların kaynağı incelendiğinde yanlışların sırasıyla en çok; yanlış seçim (%43), eksiltme (%37), ekleme (%14) ve yanlış sıralamadan (%6) kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin yaptıkları yanlışlar iletişimsel etkileri açısından incelendiğinde, yanlışların büyük bir bölümünün (%77) iletişimin tamamını etkilemeyen bölümsel yanlışlar olduğu, sadece küçük bir kısmının (%23) iletişimi etkileyen bütünsel yanlışlar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle, yurt dışında Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi kurallarını kullanabilecekleri ve pratik yapacakları etkinliklere sınıf ortamında daha çok yer verilmesi gerektiği ifade edilebilir.

Cite this article as: Çağ, H. D. (2023). Yurt Dışında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yöntemiyle incelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 20(1), 47-55.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829