HAYEF: Journal of Education

HAYEF: Journal of Education Hakkında
HAYEF: Journal of Education, İÜC Üniversite Yayınevi tarafından yayınlanan, yalnızca çevrimiçi ve açık erişimli bir dergidir. Dergi, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanmaktadır. Dergiye 11 Eylül 2020 tarihinden sonra gönderilen makalelerin bu iki dilli yayın yaklaşımına uygun olması beklenmektedir. Yazarlar, derginin gelecek sayılarında yer almalarını kolaylaştırmak için kabul edildikten sonra yazılarının çevirisini yapma sorumluluğunu üstlenirler. Ayrıca, dergi Fransızca veya Almanca makaleleri de potansiyel yayın için değerlendirmektedir.

Dergi Tarihçesi
Ekim 2017 itibariyle derginin adı HAYEF: Journal of Education olarak değiştirilmiştir.

Önceki Başlık (1951-2016)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 
ISSN: 1304-8139

Mevcut Başlık (2017-…)
HAYEF: Journal of Education 
EISSN: 2602-4829

Özetleme ve İndeksleme 
HAYEF: Journal of Education aşağıdaki özetleme ve indeksleme veri tabanlarında yer almaktadır;

•    DOAJ
•    ERIH Plus
•    TUBITAK ULAKBIM TR Index
•    EBSCO​ 
•    Education Full Text (H.W. Wilson) 
•    Gale 
•    ProQuest
•    China National Knowledge Infrastructure (CNKI) 

Dergide yayınlanan tüm içerikler Portico'da kalıcı olarak arşivlenmektedir.

Amaç, Kapsam ve Hedef Kitle
Dergi, eğitim ve öğretim alanlarında meta-analiz ve meta-sentez çalışmalarına özel bir vurgu yaparak nitel ve nicel araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, çağdaş eğitim literatürüne ilişkin derleme ve kuramsal çalışmalara da yer vermektedir. HAYEF: Journal of Education’ın temel amacı, eğitim alanında üretilen bilimsel bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmaktır. Dergi, araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve politika yapıcılarını ortak bir alanda buluşturmayı hedeflemektedir. Dergi, eğitim alanındaki zorlukları ele alan, eğitimin kalitesini artıran ve yeni bilgi üretimine katkıda bulunan araştırmalara odaklanmaktadır. 

Öğretmen adaylarını kapsayan çalışmalar bu dergide yayınlanmak üzere kabul edilmemektedir.

 

ENGLISH
EISSN 2602-4829