HAYEF: Journal of Education

HAYEF: Journal of Education, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli bilimsel yayın organıdır. HAYEF: Journal of Education, 2004 yılında yayım hayatına Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dergisi olarak başlamıştır. 2017 yılı Ekim sayısı itibariyle HAYEF: Journal of Education olarak adı değiştirilmiştir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere, yılda üç sayı yayınlanmaktadır. HAYEF: Journal of Education Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli yayın ilkesi benimsemektedir. 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren dergimize gönderilen makaleler bu esasa göre yayınlanacaktır. Dergiye gönderilen makaleler kabul edildikten sonra çevirisinin yapılması yazarın sorumluluğundadır. Almanca ya da Fransızca yazılmış makaleler de HAYEF: Journal of Education’da yayınlamak üzere değerlendirmeye alınmaktadır.

HAYEF: Journal of Education (e-ISSN: 2602-4829), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli ve elektronik bir dergidir. Dergide eğitim ve öğretimle ilgili nitel ve nicel özgün araştırmalara, özel olarak meta analiz ve meta sentez çalışmalarına, güncel alan yazına yönelik özgün derlemelere ve kuramsal çalışmalara yer verilmektedir. HAYEF: Journal of Education dergisinin temel amacı, eğitim alanında üretilen bilgilerin geniş bir platformda paylaşılmasını sağlamaktır. Bu anlamda HAYEF: Journal of Education dergisi araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve eğitim politikacılarını ortak bir noktada buluşturmayı hedeflemektedir. Dergi, eğitim alanında üretilen bilgilerin eğitimsel sorunların çözümüne, eğitimde uygulamanın niteliğinin artmasına ve yeni bilgilerin üretilmesine öncülük edecek araştırmalara odaklanmaktadır. Dergide öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. HAYEF: Journal of Education, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

HAYEF: Journal of Education, TUBITAK ULAKBIM TR Dizin, DOAJ, EBSCO ve Proquest tarafından indekslenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  https://mc04.manuscriptcentral.com/hayef sayfasındaki çevrimiçi makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

HAYEF: Journal of Education açık erişimli bir yayın olup Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) deklarasyonuna dayalı yayın modelini benimsemiştir. Derginin arşivine ücretsiz ve açık erişimli olarak http://hayefjournal.org/TR  bağlantısından ulaşılabilir. HAYEF: Journal of Education’ın içeriği Creative Commons Alıntı-GayriTicari 4.0 lisansı ile lisanlanmaktadır.
 
Baş Editör: Muhammet Baştuğ
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 866 37 00
Faks:  0212 866 38 21
E-mail: [email protected]

Yayıncı: AVES 
Adres: Büyükdere cad, 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-mail[email protected]
Web sayfasıavesyayincilik.com

ENGLISH
EISSN 2602-4829